Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
1 Lot H, Bui Minh Truc Quarter, Ward 5, Dist. 8, HCM City
(84-8) 39820959
maguoging@sandagroup.com.vn
www.tamdai.com.vn
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
509 Ha Huy Tap St., Yen Vien Ward, Gia Lam Dist., Ha Noi City
(84-4) 36981522 / (84-4) 39715099
phuongha41@yahoo.com
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
17 Pho Duc Chinh St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCM City
(84-8) 39143797
ruby_do53@yahoo.com
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
15 Le Tan Quoc St., Ward 13, Tan Binh Dist., HCM City
(84-8) 62961350 – 62925686
lanphuongexpress@yahoo.com.vn
www.dienhoanet.vn
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
90 Bac Ai St., Tan Thanh Ward, Tan Phu Dist., HCM City
(84-8) 38101059 – 0908238908
dovanphong@gmail.com
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
155/11 Khuong Viet St., Phu Trung Ward, Tan Phu Dist., HCM City
(84-8) 62675496 – 62935929
daidongthuan@gmail.com
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
14 Road 25 , Binh Phu Residential , Ward 10, Dist. 6, HCM City
(84- 8) 36023271 - Handphone: (+84) 946176768 - (+84) 968088314 - Mr. Thiện ( Sale Manager )
thiennguyen_tinthuong@yahoo.com.vn
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
763 Nguyen Van Linh St., Sai Dong Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
(84-4) 38276928-(84-4) 38276296-(84-4) 38276344
congty22@vnn.vn
www.congty22.com.vn
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
34/5A Phùng Văn Cung, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp.HCM
(08) 39953719
daihonglinh2014@yahoo.com.vn
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
541B No Trang Long St., Ward 13, Binh Thanh Dist., HCM City
(84-8) 66584449 – 0903825808
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
23/49/008B Dinh Tien Hoang St., Ward 3, Binh Thanh Dist., HCM City
(84-8) 54047151
info@daikhethuy.vn
www.daikhethuy.vn
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
1/15 - 1/17 Tran Binh Trong St., Ward 5, Binh Thanh Dis., HCMC
(84-8) 3 5150097
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
1056 St. 3/2, Ward 12, Dist. 11, HCM City
(84-8) 62641149
vti@viettel.vn
www.vtivietnam.com
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
013 Lot L, Nguyen Kim Apartment, Ward 7, Dist. 10, HCM City
(84-8) 39573402
quangviettin@yahoo.com
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
20/5F Quarter 1, Tan Thoi Hiep Ward, Dist. 12, HCM City
0977083737
manhtuan-3737@yahoo.com
www.nonbaohiemtuannhung.com
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
330/3 Le Hong Phong St., Ward 1, Dist. 10, HCM City
(84-8) 38303601
info@vnitrade.com
www.vnitrade.com
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
109/F8 Ben Van Don St., Ward 9, Dist. 4, HCM City
(84-8) 39101361 - 39101681
truongnganco@vnn.vn
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
5th Floor, HKC Building, 285 Doi Can St., Ba Dinh Dist, Ha Noi City
(84-4)62662666 (Ext: 101)
admin@pacific.com.vn
www.pacific.com.vn
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
602/51 Dien Bien Phu St., Ward 22, Binh Thanh Dist., HCM City
(84-8) 62946468
info@satechco.net
www.satechco.net
Ngành: Thương Mại, Dịch Vụ
85/6D Pham Viet Chanh St., Ward 19, Binh Thanh Dist., HCM City
(84-8) 38405033 – 73001441
info@quadoanhnghiep.com
www.quadoanhnghiep.com